สั่งซื้อกล่องใส่ผลไม้ในราคาพิเศษ

กล่องบรรจุมาตรฐาน  /  ป้องกันความเสียหาย  /  ราคาถูกกว่าท้องตลาด

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-Commerce  ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

#TeamThailand