- อนุกรรมการขับเคลื่อน e-commerce กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ -

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร จากสถานการณ์ COVID-19 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้เล็งเห็นถึงผลกระทบ ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรจึงได้มอบหมายให้ อนุกรรมการขับเคลื่อน e-commerce ดำเนินการจัดทำโครงการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร

ช่วยลดต้นทุน

ร่วมกับไปรษณีย์ไทย คิดอัตราค่าบริการ EMS ในราคาถูกเป็นพิเศษ สำหรับ สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปจากมือเกษตรกร ไปยังผู้บริโภคโดยตรง

grandmother-1822560_1920.jpg
adult-1822449_1920.jpg

ช่วยเพิ่มความรู้ 

ร่วมจัดทำหลักสูตรออนไลน์ กับวิทยากรชั้นนำ ในการฝึกอบรมยกระดับเกษตรกร ให้มีความรู้ด้านการค้าอีคอมเมิร์ซในทุก platform

ช่วยขายผลผลิต

ร่วมมือกับผู้ค้าปลีก ทั้งในและต่างประเทศ ในการเป็นช่องทาง ในการจัดจำหน่าย ผลผลิตทางการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกร

students-1807505_1920.jpg

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-Commerce  ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

#TeamThailand